SONS, Středisko výcviku vodicích psů

Facebook

Podpora

 

Informace o zpracování osobních údajů pro předvychovatele

SONS, Středisko výcviku vodicích psů, se sídlem Klikatá 613/2A, 158 00 Praha-Jinonice, IČ 638 34 065, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 38166, pobočný spolek Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 653 99 447, je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na vedoucí střediska:
Ing. Lenka Kreidlová, email: kreidlova@sons.cz.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
 2. Zpracováváme následující osobní údaje:

  • identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo OP, číslo účtu;
  • kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa.

 3. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
 4. Osobní údaje zpracováváme

  • za účelem uzavření a plnění smlouvy o odchovu štěněte;
  • za účelem vedení evidence na základě našeho oprávněného zájmu;
  • za účelem ochrany našich práv na základě našeho oprávněného zájmu.

 5. Kdo osobní údaje zpracovává?
 6. Všechny výše uvedené osobní údaje zpracováváme my jako správce.

  Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

 7. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?
 8. Osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu tří let od začátku roku následujícího po zániku smluvního vztahu.

 9. Jaká jsou práva předvychovatele?
 10. Předvychovatel je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

  Předvychovatel je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.

  Předvychovatel je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost organizace osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018


Informace o zpracování osobních údajů pro poskytovatele finančních i nefinančních darů
(dále jen "Dárce")

SONS, Středisko výcviku vodicích psů, se sídlem Klikatá 613/2A, 158 00 Praha-Jinonice, IČ 638 34 065, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 38166, pobočný spolek Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 653 99 447, je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na vedoucí střediska:
Ing. Lenka Kreidlová, email: kreidlova@sons.cz.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
 2. Zpracováváme následující osobní údaje:

  • identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo (pokud nám jej poskytnete), adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště).
  • kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mailová adresa.

  Pracujeme s identifikačními a kontaktními údaji, příp. s dalšími údaji v rozsahu, v jakém je dárci naší organizaci poskytly.

 3. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
 4. Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • vystavení potvrzení o poskytnutí Vašeho daru pro účely uplatnění snížení daňového základu dle příslušného ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění;
  • splnění zákonných povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
  • vedení evidence na základě našeho oprávněného zájmu;
  • zpracování seznamu dárců, kteří poskytli dar v minimální hodnotě 10.000 Kč, a jeho uvedení ve výroční zprávě naší organizace za uplynulý kalendářní rok. V tomto seznamu bude uvedeno pouze Vaše jméno, příjmení, titul a výše poskytnutého daru.

 5. Kdo osobní údaje zpracovává?
 6. Všechny výše uvedené osobní údaje zpracováváme my jako správce a účetní firma jako zpracovatel.

  Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

 7. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?
 8. Osobní údaje uchováváme po dobu 3 let, tato lhůta počíná plynout od prvního dne roku následujícího po poskytnutí daru. Doba archivace účetních dokladů se řídí lhůtami stanovenými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

 9. Jaká jsou práva dárce?
 10. Dárce je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

  Dárce je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.

  Dárce je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost organizace osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018


Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky e-shopu

SONS, Středisko výcviku vodicích psů, se sídlem Klikatá 613/2A, 158 00 Praha-Jinonice, IČ 638 34 065, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 38166, pobočný spolek Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 653 99 447, je správcem osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na vedoucí střediska:
Ing. Lenka Kreidlová, email: kreidlova@sons.cz.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
 2. Zpracováváme následující osobní údaje:

  • identifikační údaje – jméno, příjmení;
  • kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa;
  • popisné údaje – dodací adresa.

 3. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
 4. Osobní údaje zpracováváme

  • za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • za účelem splnění zákonných povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
  • za účelem ochrany našich práv na základě našeho oprávněného zájmu.

 5. Kdo osobní údaje zpracovává?
 6. Všechny výše uvedené osobní údaje zpracováváme my jako správce a v některých případech účetní firma a IT podpora jako zpracovatelé.

  Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

 7. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?
 8. Osobní údaje uchováváme po dobu trvání záruční doby zboží. Doba archivace účetních dokladů se řídí lhůtami stanovenými zákonem č.563/1991Sb., o účetnictví.

 9. Jaká jsou práva zákazníka?
 10. Zákazník je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.

  Zákazník je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které mu bez zbytečného odkladu předáme.

  Zákazník je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost organizace osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018

Kontakt

Adresa: Klikatá 2a
Praha 5, 158 00
Tel.: +420 775 722 793
Číslo účtu: 106390238/0300
E-mail: vodicipsi@sons.cz

Podporují nás